Pomoc - Autoryzacja SMTP


Korzystanie z poczty za pomocą programów pocztowych.

Ze swojego konta pocztowego możesz korzystać nie tylko przez WWW. Możesz też użyć dowolnego programu pocztowego (np. Microsoft Outlook, czy Netscape Communicator). Jako adres pocztowy podajesz twojlogin@epf.pl (oczywiście twojlogin to nazwa jaką podałeś przy zakładaniu konta). Serwer POP3 (przechowującego Twoją pocztę) musisz ustawić na mail.maximail.pl . Adres serwera SMTP (czyli tego, który rozsyła Twoje listy) jest taki sam, czyli mail.maximail.pl .
Jeśli przeczytasz jakiś list za pomocą programu pocztowego, zanim odczytasz go przez WWW, nie będzie on widoczny na stronach Panoramy Poczty, ponieważ został już przeniesiony na Twój dysk.

Dane wymagane do instalacji konta w wybranym programie pocztowym:

  • nazwa użytkownika POP3: Nazwa konta
  • serwer poczty wychodzącej SMTP: mail.maximail.pl
  • serwer poczty przychodzącej POP3: mail.maximail.pl
  • hasło: hasło podane przy zakładaniu konta
  • numer portu POP3: 110
  • numer portu SMTP: 25 lub 587 dla uzytkownkiow neostrady

Outlook Express


Proszę wybrać z menu zakładkę Narzędzia a następnie Konta
Proszę zaznaczyć w zakładce Poczta swoje konto na serwerze epf.pl i wcisnąć przycisk Właściwości
Proszę zaznaczyć w zakładce Serwery opcję Serwer wymaga uwierzytelniania i wcisnąć na przycisk Ustawienia...
W opcji Ustawienia... zalecamy wybranie Zaloguj używając. w opcjach Użytkownik oraz Hasło wpisć swój login i hasło (Takie same jak dla Serwera poczty przychodzącej)

Microsoft Outlook


Proszę wybrać z menu zakładkę Narzędzia a następnie Opcje...


Proszę zaznaczyć w zakładce Poczta swoje konto na serwerze epf.pl i wcisnąć przycisk Właściwości


Proszę wybrać zakładkę Serwery i zaznaczyć opcję Serwer wymaga uwierzytelnienia i wcisnąć na przycisk Ustawienia...


Proszę zaznaczyć opcję Zaloguj używając w opcjach Użytkownik oraz Hasło wpisć swój login i hasło (Takie same jak dla Serwera poczty przychodzącej)Mozilla Thunderbird Mail


Proszę zaznaczyć swoje konto na serwerze epf.pl a następnie wcisnąć link "View settings for this account" znajdujący sie w prawym oknie w grupie "Accounts"
Proszę wybrać w oknie "Account Settings " zakładkę "Outgoing Server (SMTP)" i zaznaczyć opcję Use name and password" oraz wpisać swój login w polu "Use Name"
Netscape


Proszę wybrać z menu zakładkę Edit a następnie Mail & Nesgroups Account Settings...
Proszę wybrać w oknie "Mail & Newsgroups Accont Settings" zakładkę "Outgoing Server (SMTP)" i zaznaczyć opcję Use name and password" oraz wpisać swój login w polu "Use Name"
The Bat


Proszę wybrać z menu zakładkę Konto a następnie Właściwości...
Proszę w oknie konfiguracji wybrać grupę "Modyfikacja danych konta" wybrać "Serwery"
Proszę w grupie Wysyłka poczty wcisnąć na przycisk "Uwierzytelnianie"
Proszę zaznaczyć w oknie Zaawansowane opcje SMTP opcję Uwierzytaelnianie dla SMTP. Sugerujemy zaznaczyć opcję Użyj ustawień specjalnych w opcjach Użytkownik oraz Hasło wpisć swój login i hasło (Takie same jak dla Serwera poczty przychodzącej)
Eudora


Proszę wybrać z menu zakładkę Tools a następnie Options...
Proszę zaznaczyć opcję Allow authentication


Opera


Proszę wybrać z menu zakładkę Narzędzia a następnie Konta poczty i czatu...


Proszę w oknie Menedżer kont wybrać swoje konto na serwerze epf.pl i wcisnąć przycisk "Właściwości"


Proszę wybrać zakładkę "Serwery", a następnie grupie Serwer poczty wychodzącej w opcjach Użytkownik oraz Hasło wpisć swój login i hasło (Takie same jak dla Serwera poczty przychodzącej)